กิจกรรมโรงพยาบาล

รับเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง จาก สรพ.

  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลหัวตะพาน นำโด […]

กิจกรรมโรงพยาบาล

รับการเยี่ยมเสริมพลังตามโครงการป้องกันการตายและอัตราการเกิดอันตรายของมารดาและทารก จาก สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลหัวตะพาน นำโดยนายแพท […]

กิจกรรมโรงพยาบาล

ฝ่ายควบคุมโรค ออกให้สุขศึกษา “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลหัวตะพาน ได้จัดกิจกร […]

กิจกรรมโรงพยาบาล

Big Cleaning week รวมพลังจิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายแพทย์ถิรพุทธิ เฉลิมเกียรติ […]