เกร็ดความรู้สุขภาพ

เด็กนอนเท่าไหร่ ถึงจะเพียงพอ

เด็กนอนเท่าไหร่ ถึงจะเพียงพอ

 

ที่มา : หนังสือเรื่องอยากสุขภาพดี ต้องมี 3 อ. โดยโครงการจัดการความรู้สุขภาพ ผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์มูลนิธิหมอชาวบ้าน

การนอนหลับมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต การพัฒนาสมองและสุขภาพของเด็ก โดยเวลานอนทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโต (growth hormone) มากขึ้น ส่งผลกระตุ้นการเจริญเติบโต และควบคุมสัดส่วนของไขมันในกล้ามเนื้อ

โดยหากเด็กนอนไม่เพียงพอ อาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการ ดังนี้

1. จะเกิดปัญหาการเจริญเติบโตไม่ดี

2. การเรียนรู้ช้าลง

3. ความจำลดลง

4. การสร้างภูมิต้านทานโรคลดลง ทำให้ติดเชื้อง่าย

ดังนั้นจึงต้องส่งเสริมให้เด็กนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ อย่างน้อยวันละ 8-10 ชั่วโมง