เกร็ดความรู้สุขภาพ

อยากมีสุขภาพดี เริ่มที่การเดิน

อยากมีสุขภาพดี เริ่มที่การเดิน

 

ที่มา : เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์

สิ่งที่ต้องทำให้เป็นนิสัย คือ การเคลื่อนไหวร่างกาย การเดินมีประโยชน์มากกว่าที่คิด

> เดินช้า ๆ ประมาณ 3 – 5 นาที เพิ่มความเร็วขึ้น จนเริ่มรู้สึกเหนื่อย

> เดินให้ต่อเนื่องได้ระยะทาง 2.5 – 3 กิโลเมตร หรือ ใช้เวลา 30 นาที

> ลองทำให้ได้เป็นประจำสัปดาห์ละ 3 วัน และเพิ่มได้เป็น 5 – 6 วันต่อสัปดาห์

สิ่งที่จะได้จากการเดิน

> เดิน 1 ชั่วโมงต่อวัน ลดโอกาสเป็นโรคเบาหวานได้ 34%

> เดินเร็ว 1 ชั่วโมงต่อวัน นาน 3 เดือน ควบคู่กับการคุมอาหาร เครื่องดื่ม ลดน้ำหนักส่วนเกิน 7 กิโลกรัม

> เดิน 10,000 ก้าวต่อวัน นาน 12 สัปดาห์ ลดความดันโลหิต 8-10 มิลลิเมตรปรอท