เกร็ดความรู้สุขภาพ

เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตมีความสุข

เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตมีความสุข

 

ที่มา : SOOK 

ความคิดเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เราเกิดความทุกข์หรือจมอยู่กับความเศร้า แต่หากเรารู้จักคิดเป็นก็จะช่วยผ่อนปรนความรู้สึกไม่ดีเหล่านั้นได้ ลองนำวิธีคิดเหล่านี้ไปปรับใช้กับปัญหาดู

คิดให้ยืดหยุ่น

อย่ายึดติดกับความคิดที่เข้มงวด หรือตัดสินผิดถูกตัวเองและผู้อื่นอยู่ตลอด ต้องรู้จักคิดแบบทางสายกลาง ลดทิฐิมานะ เพราะเรื่องบางเรื่องก็ไม่สามารถวัดว่าถูกหรือผิดได้ชัดเจนเสมอไป ด้วยมุมมองความคิดของคนต่างกันและเมื่อรู้จักให้อภัย เราก็จะสลัดความทุกข์ออกไปได้

คิดอย่างมีเหตุผล

อย่าด่วนตัดสินใจและเชื่ออะไรง่ายๆ ควรจะหยุดคิดและไตร่ตรองอย่างรอบคอบ หรือตรวจสอบข้อเท็จจริงจากสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาเสียก่อน

คิดหลายๆมุม

เมื่อเจอปัญหา ลองคิดให้หลากหลายมุมทั้งด้านดีและด้านไม่ดี เราควรพยายามเปิดใจ และเลิกมองปัญหาเพียงด้านเดียวให้ใจเป็นทุกข์