กิจกรรมโรงพยาบาล

Big Cleaning week รวมพลังจิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายแพทย์ถิรพุทธิ เฉลิมเกียรติสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวตะพาน รับมอบนโยบายตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้เชิญชวนให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม Big Cleaning week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส  ทั้งนี้โรงพยาบาลหัวตะพานได้จัดกิจกรรม Big Cleaning week รวมพลังจิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหัวตะพาน และ อสม.จิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ทำงาน โดยเฉพาะตามจุดเสี่ยงต่างๆที่ต้องใช้ร่วมกัน เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ำ โต๊ะ เก้าอี้ ห้องทำงานร่วมกันในกลุ่มงาน และเขตพื้นที่รับผิดชอบให้สิ่งแวดล้อมสะอาด ปราศจากเชื้อโรค เป็นตัวอย่างให้แก่หน่วยงานอื่นๆต่อไป