กิจกรรมโรงพยาบาล

รับเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง จาก สรพ.

รับเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง จาก สรพ.

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลหัวตะพาน นำโดยนายแพทย์ถิรพุทธิ เฉลิมเกียรติสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวตะพาน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังหลังการรับรองกระบวนการคุณภาพในระยะ 1 ปี 6 เดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของกระบวนการพัฒนาคุณภาพ โดยอาจารย์ทัศนีย์ สุมามาลย์ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน (หลวงปู่ลี ถาวโร) โรงพยาบาลหัวตะพาน