เกร็ดความรู้สุขภาพ

ลดอ้วนอย่างยั่งยืน

ลดอ้วนอย่างยั่งยืน

 

ที่มา : แผ่นพับไร้พุงไร้โรค ด้วยหลัก 3 อ. เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

อ้วนลงพุง เกิดจากการมีไขมันสะสมในช่องท้องมากเกินไป ไขมันนี้จะแตกตัวเป็นกรดไขมันอิสระเข้าสู่ตับ มีผลให้อินซูลินออกฤทธิ์ได้ไม่ดี เกิดเป็นโรคอ้วนลงพุง ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังต่าง ๆ อย่างไรก็ตามมีหลักการพิชิตอ้วน พิชิตพุง ดังนี้

> จดบันทึก

น้ำหนักและรอบพุงที่ลดได้ จะเป็นกำลังใจและแรงกระตุ้นให้เรา

> หาเพื่อนร่วมอุดมการณ์

คอยเตือนกัน ไม่ให้ออกนอกลู่ทาง

> ปรับชีวิตประจำวัน

เพิ่มการเดิน ขยับร่างกาย ลดขนมและเครื่องดื่มรสหวาน

> ให้รางวัลตัวเอง

เมื่อทำได้ตามเป้าหมาย เช่น ซื้อชุดใหม่ที่อยากใส่เมื่อน้ำหนักลด

> เปลี่ยนบรรยากาศ

หากิจกรรมที่ออกกำลังกายใหม่ ๆ จะได้ไม่น่าเบื่อ

> นึกถึงประโยชน์อื่น ๆ ที่ได้

สุขภาพแข็งแรง  ใส่เสื้อผ้าได้อย่างมั่นใจขึ้น

> หาแรงจูงใจ

ที่จะทำให้สำเร็จ เช่น ทำเพื่อคนที่เรารัก