กิจกรรมโรงพยาบาล

ฝ่ายควบคุมโรค ออกให้สุขศึกษา “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”

ฝ่ายควบคุมโรค ออกให้สุขศึกษา “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลหัวตะพาน ได้จัดกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม Big Cleaning week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส” โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมโรคโรงพยาบาลหัวตะพานได้ออกให้สุขศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันโรคและแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขอนามัยส่วนบุคคล “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” สวมหน้ากากอนามัย ออกกำลังกายเป็นประจำ รักษาความสะอาดบ้านเรือน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019