ติดต่อเรา

โรงพยาบาลหัวตะพาน 176 หมู่ 7 ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240
Tel.045-469003, 045-469123 Fax.045469075