ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาโรงพยาบาลหัวตะพาน

         

          อำเภอหัวตะพานได้รับการยกฐานะ จากกิ่งอำเภอเป็นอำเภอ ตั้งแต่วันที่17 พฤศจิกายน 2514 โรงพยาบาลหัวตะพาน เป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลภายใต้การกำกับของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ (เมื่อก่อนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี)สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

          โดยการก่อสร้างอาคารหลังแรก ลักษณะอาคารเดิมเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวตามแบบแปลนของกระทรวงสาธารณสุข สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2522 และเปิดทำการเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2524 มีจำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 15 คน และได้ขยายเป็นโรงพยาบาล 30 เตียง เมื่อวันที่ 1ตุลาคม พ.ศ 2537ลักษณะเป็นอาคารตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นหันหน้าทางทิศตะวันออก ด้านหน้าอาคารมีพื้นที่กว้างขวาง สามารถตกแต่งเป็นสวนหย่อมลานจอดรถยนต์

          นพ.ประยงค์ คณาพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ(ในขณะนั้น)/ นพ.สุพจน์ เลี้ยงพรหม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวตะพาน(ในขณะนั้น) มีการจัดทำบุญด้วยการทำบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อหารายได้จัดชื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ โดยพระราชปรีชาญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ(ในปัจุบัน)เป็นประธานอำนวยการ และได้รับการบริจาคจากประชาชนชาวอำเภอหัวตะพานและผู้มีจิตศรัทธาเป็นเงิน 1,300,000 บาท และมีการทำต้นผ้าป่าด้วยเงินสดเป็นรูปวงกลมขนาดใหญ่ที่สวยงาม           

          พระธรรมฐิติญาน เจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต) ประธานในพิธีสงฆ์ นายสุทัศน์ เงินหมื่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข(ในสมัยนั้น)เป็นประธานในพิธีเปิด และโรงพยาบาลหัวตะพาน จึงได้ยึดถือเอาวันที่ 1 ตุลาคมของทุกๆปี เป็นวันครบรอบวันเกิดของโรงพยาบาลหัวตะพาน พร้อมจัดให้มีการจัดงานทำบุญประจำปีของโรงพยาบาลทุกๆปี ต่อเนื่องมาโดยตลอด

          อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน หลวงปู่ลี ถาวโร เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นที่ 2 เป็นห้องประชุม และห้องพักแพทย์ ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่ลี ถาวโร วัดป่าหนองทับเรือ จังหวัดพิษณุโลก นำเงินบริจาคสร้าง และทำพิธีส่งมอบอาคาร เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560

          อาคาร 72 ปี พระราชปรีชาญาณมุนี เป็นอาคารนอนผู้ป่วยใน 2 ชั้น ชั้นที่ 2 เป็นหอผู้ป่วยพิเศษ หลวงปู่สรวง วรสุทโธ อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำพรหมสวัสดิ์ จังหวัดลพบุรี ซึ่งเมตตานำเงินบริจาคมาร่วมสร้าง และได้ทำพิธีเปิดอาคาร 72 ปี พระราชปรีชาญาณมุนี อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560

สภาพภูมิศาสตร์

       

          ที่ตั้งเลขที่ 176 หมู่ที่ 7 บ้านรัตนวารี ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 1.25 ตารางวา มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ คือ ทะเบียนที่ราชพัสดุ ลำดับที่ 1 เลขที่ อจ.388 ตั้งอยู่ใกล้ฝั่งหนองน้ำขนาดใหญ่คือ หนองสามขา อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับถนนจรดที่ว่าการอำเภอหัวตะพาน ทิศใต้ติดต่อกับถนนจรดถนนเทศบาลด้านหนองสามขา ทิศตะวันออกติดต่อกับถนนการทางชนบทสายหัวตะพาน-ป่าดงใหญ่ ทิศตะวันตกติดต่อจรดอาคารบ้านพักสถานีตำรวจอำเภอหัวตะพาน
          อำเภอหัวตะพานอยู่ห่างจาก ตัวจังหวัดอำนาจเจริญประมาณ 40 กิโลเมตร เส้นทางเข้าสู่จังหวัดได้ 2 ทางคือผ่านถนนหมายเลข 2112 เชื่อมต่อถนนชยางกูร และเชื่อมต่อถนนอรุณประเสริฐ มีพื้นที่ประมาณ 540 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 337,500 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

          ทิศเหนือ ต่อเขต อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

          ทิศตะวันออก ต่อเขต อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ และอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

         ทิศใต้ ต่อเขต อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

         ทิศตะวันตก ต่อเขต อำเภอคำเขื่อนแก้วและอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร